Arvoisat asiakkaamme,

Aluehallintovirasto (AVI) on tänään klo 15:42 tiedottanut, että kuntosalit ja ryhmäliikuntatilat on suljettava ajalle 1.4.2021-14.4.2021. Suureksi harmiksemme joudumme toteamaan, että tämä määräys koskee myös meidän kuntokeskustamme.

Kuntokeskuksellemme viime kevään pandemiatilanne oli erittäin haastava, eikä toiminta ole ehtinyt vielä palautumaan. Nyt AVI:n sulkumääräys on keskuksemme taloudelle pahin mahdollinen tilanne. Tarvitsemme nyt siis sinun, eli asiakkaamme, tukea!

Kuntokeskuksessamme on suuret kiinteät kulut ja valitettavasti vakuutusyhtiömme on ilmoittanut, että he eivät asiassa auta. Suurin huolenaiheeni on tietenkin kuntokeskuksemme upeat työntekijät ja ammatinharjoittajat, jotka omalla panoksellaan mahdollistavat sinun liikuntaelämyksen kanssamme. Iso osa liikunnanohjaajistamme ovat ammatinharjoittajia, ja he eivät silloin kuulu myöskään palkkaturvan piiriin.
Yrittäjänä teen kaikkeni turvatakseni henkilöstömme toimeentulon, mutta olen voimaton ilman asiakkaidemme maksamia liikuntamaksuja. Maksamasi liikuntamaksu on keskuksemme ainut tulonlähde ja vain se yksin voi turvata henkilöstömme toimeentulon, sekä koko kuntokeskuksen tulevaisuuden. Sinulle 2 viikon liikuntamaksu on muutamia kymppejä, mutta meille 2 viikkoa ilman tuloja tarkoittaa kymmeniä tuhansia. Kuntokeskuksellamme ei ole suuria puskurivarantoja, joilla menetys voitaisiin paikata, joten tästä syystä liikuntamaksumme pysyvät aktiivisena myös tämän sulkutilanteen ajan. Kiitämme jo etukäteen, että maksat liikuntamaksusi eräpäivään mennessä!

Olisi tietenkin kohtuutonta pyytää apua ilman vastavuoroisuutta, joten siksi olemme jo ennakoineet tulevaa ja järjestäneet sinulle vaihtoehtoiset palvelut sulun ajaksi!

Sulkutilan ajaksi olemme järjestäneet kattavat määrät online-liikuntaa, johon sinulle on veloitukseton pääsyoikeus. Online-kalenterimme on sulkutilan erittäin kattava ja monipuolinen! Jopa 80 motivoivaa tuntia viikossa!

Tervetuloa kanssamme verkkoon! Online-liikuntatunneille pääset TÄÄLTÄ!

Lisäksi avasimme vuokrapörssin asiakkaille, jotka haluavat vuokrata tälle ajalle kuntoiluvälineitä saliltamme. Lisätiedot vuokrapörssistä löydät TÄSTÄ!

Hieronta- ja fysioterapiapalvelumme pysyvät avoinna myös liikuntatilojen sulkemisen ajan.
Hieronta- ja hoitoaikoja pääset varaamaan toimipistekohtaisesti online-ajanvarauskalenteristamme:https://slotti.fi/booking/hyvakuntokuntokeskukset/

Olemme myös valmistelleet sulkuajalta asiakkaillemme hyvitysmallin, mikäli asiakkaamme hyvitystä toivovat. Pyytäisimme ja hartaasti toivomme kuitenkin sinulta, että et tätä mahdollisuutta lunastaisi, sillä hyvitys on keskuksellemme ja sen tulevaisuudelle taloudellisesti erittäin haastava. Portaaliin pääset TÄSTÄ!

Kuntokeskuksemme on yhteistö ja haluamme ajatella, että jokainen asiakkaamme omistaa omalla liikuntamaksullaan pienen osan tästä upeasta Liikunta- ja hyvinvointikeskuksesta. Tämän saman tunteen ja ajatuksen olemme havainneet monesti, kun olemme yhdessä liikkuneet. Siksi tiedämme, että me puhallamme yhteen ja selviämme tästä haasteesta entistäkin vahvempana ja läheisempänä yhteisönä!

Terveisin Toimitusjohtaja Janne Virtanen ja koko Fit Malminkartanon henkilökunta

 

Dear customers,

Aluehallintovirasto (AVI) has stated 31.3.2021, that every fitness center in our area needs to be closed for the time of 1.4.2021-14.4.2021. We are sorry to inform you that this includes your gym as well.

For our fitness center, the pandemic situation last spring was very challenging, and our operations have not yet recovered from it. Now AVI's closure order is the worst possible situation for our center's economy. So now we need the support of you, our customer!

There are high fixed costs in our fitness center and unfortunately our insurance company has stated that they will not help. My biggest concern, of course, is the great staff and professionals at our fitness center who, with their own contribution, will enable you to have an exercise experience with us. A large proportion of our instructors and staff are self employed, and then they are not covered by the salary guarantee either. As an entrepreneur, I will do every efforts to protect the livelihood of our employees, but I am powerless without our customers and their exercise fees. The exercise fee you pay is the only source of income for our center and only it alone can secure the livelihood of our staff, as well as the future of the entire center. For you, a 2-week exercise fee is a few euros, but for us, 2 weeks without income means tens of thousands. Our fitness center does not have large buffer reserves to make up for the loss, so for this reason our exercise fees will remain active even during this shutdown situation. Thank you in advance for paying your exercise fee by the due date!

It would, of course, be unreasonable to ask for help without reciprocity, so that is why we have already anticipated the future and arranged alternative services for you during the closure!

For the duration of the lockout, we have provided comprehensive amounts of online exercise which you have free access to. Our online calendar is very comprehensive and versatile! Up to 80 Motivational Hours per Week!

Welcome to network with us! You get access to online exercise classes HERE!

In addition, we opened a rental exchange for customers who want to rent fitness equipment from our gym for this period. You can find more information about the rental exchange HERE!

Our massage and physiotherapy services remain open during the lockdown. You can book massage and treatment times for each location in our online appointment calendar:https://slotti.fi/booking/hyvakuntokuntokeskukset/

We have also prepared a refund model for our customers from the lockdown, if our customers want a refund. However, we would ask and sincerely hope that you would not take this opportunity, as compensation will be very financially challenging for our center and its future. You can access the portal HERE!

Our fitness center is a community and we want to think that each of our customers owns a small part of this wonderful Sports and Wellness Center with their own sports fee. We have seen this same feeling and thought many times when we have moved together. That’s why we know we’re blowing together and meeting this challenge as an even stronger and closer community!

Best regards CEO Janne Virtanen and the whole staff of Fit Malminkartano

 

 

aloitetaan tästä

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.