Mahtavia uutisia! Kuntosalin yksityisvuokraus on nyt alkanut!

Kuntoilu kanssamme sulkuajalla ei ole loppunut, vaan se on muuttanut muotoaan!

Nyt maksamallasi jäsenmaksulla sinulla on mahdollisuus onlinepalveluiden ja vuokrapörssin lisäksi vuokrata kuntokeskus yksityiskäyttöön!

Kuntokeskuksen/sen osion vuokraaminen yksityiskäyttöön on tarkasti organisoitu ja tehty mahdollisimman miellyttäväksi maksavan asiakkaan näkökulmasta.

1 Vuokrasopimus ja sen ehdot löydät klikkaamalla tästä. Lue sopimus, sen ehdot ja käyttöohjeet tarkasti ennen kuin varaat itsellesi vuoron.

2 Tulosta vuokrasopimus, täytä se ja allekirjoita jo kotona ennen vuorosi alkua.
Vuokrasopimus tulee toimittaa kuntokeskukseemme sille osoitettuun postilaatikkoon kuntokeskuksen sisäänkäynnillä. Mikäli sinulla ei ole tulostusmahdollisuutta, löydät vuokrasopimuksia kuntokeskuksen postilaatikon luota, kun saavut vuorollesi. Uusi sopimus vaaditaan jokaisesta vuokraamastasi vuorosta kävijätietojen vuoksi.

3 Varaa itsellesi yksityisvuoro onlineajanvarausjärjestelmästämme. Huom! Varatessasi vuoron sitoudut noudattamaan sopimuksen ehtoja. Sinulla voi olla vain 1 aktiivinen varaus kerrallaan. Varaukseen pääset tästä: https://fitmalmi.kulkuriaccess.fi

4 Vuokraamallasi vuorolla voit olla sinä ja maksimissaan 5 perheenjäsentäsi tai entuudestaan sinulle tuttua henkilöä.
Huom. Sinä päätät, kenet otat mukaan vuorollesi. Jokainen osallistuja tulee ilmoittaa vuokrasopimuksen ilmoittautumislomakkeessa. Voit ottaa vuorollesi myös henkilöitä, joilla ei ole vielä kuntokeskuksen asiakkuutta. Muistathan, että sinä tilan vuokraajana olet vastuussa sopimuksen mukaisesti tilan käytöstä. Henkilökuntamme tekee pistotarkastuksia ja varmistaa ehtojen noudattamisen sekä sen, että kaikki osallistujat on ilmoitettu ohjeidemme mukaisesti.

Mukavia sekä turvallisia treenihetkiä toivottaa kuntokeskuksesi henkilökunta.

 

Uuden varausjärjestelmämme käyttöohjeet!

1 Ajanvarausjärjestelmän löydät tästä linkistä:
https://fitmalmi.kulkuriaccess.fi

2 Luo itsellesi tunnukset järjestelmään
. Käytä samoja personointitietoja (nimi, osoite, sähköposti yms) millä olet rekisteröitynyt kuntokeskuksemme asiakkaaksi. Salasanassa tulee olla aina iso alkukirjain.

3 Rekisteröitymisesi jälkeen.
Henkilökuntamme tarkistaa, että asiakkuutesi on voimassa ja jäsenmaksut maksettu, jonka jälkeen tunnuksesi yhdistetään asiakastietoihisi. Yhditämisen jälkeen pääset kirjautumaan katsomaan varattavia tunteja ja tekemään varauksia.

4 Valitse itsellesi sopiva harjoittelupäivä ja aika.
Poikkeusajan kuntosalivuorot löydät nimelle (Yksityistunti kuntosali) Tunnilla ollessa tilaa ilmenee tunti varauskalenterissa vihreällä värillä. Tunnin ollessa täynnä ilmenee tunti liialla värillä. Punainen väri kalenterissa tarkoittaa tunnin olevan menneisyydessä.

5 Ongelmia järjestelmän kanssa?
 Yleisimmät ongelmat varausjärjestelmässä ilmenevät jos sinulla on useampi asiakasprofiili järjestelmässämme tai olet rekisteröitunut asiakkaaksemme eri nimellä kuin olet tehnyt tunnukset. Tässä tapauksessa henkilökuntamme ei voi yhdistää tunnuksiasi oikein asiakasprofiilisi.
-> Ota yhteys henkilökuntamme puhelimitse, jotta yhdistäminen voidaan saattaa valmiiksi.

Salasanassa tulee aina olla isoalkukirjain! Järjestelmä hyväksyy salasanasi myös ilman isoa alkukirjainta,
mutta kirjautuessasi mobiililaitteella saattaa laitteesi automaattisesti kirjoittaa ison alkukirjaimen.
Kirjain koot ollessa väärin järjestelmä ei päästä sinua sisään.

 

rent our gym for private use

Working out with us during the lockdown is not over, it has changed its shape!

With the membership fee you pay now, you have an option to online services, rent gym equipment, and as the latest addition, rent the whole fitness center for private use!

The rental of the fitness center / its section for private use is carefully organized and made as pleasant as possible from the point of view of the paying customer.

1 You can find the lease and its terms by clicking here. (in finnish for now) Please read the agreement, its terms and instructions carefully before booking your turn.

2 Print out the rental agreement, fill it out and sign it at home before your turn begins. The lease must be delivered to our fitness center when your shift begings. You can find a mailbox designated for it at the entrance to the fitness center.  If you don’t have the ability to print the leas beforehand, you’ll find leases at the fitness center when you arrive, near the mailbox. A new leas is required for each shift you rent due to visitor information.

3 Book a private shift from our online booking system. Note! When booking a shift, you agree to abide by the terms of the contract. You can only have 1 active booking at a time. You can get to the booking system here: https://fitmalmi.kulkuriaccess.fi

4 On your rented shift, there can be a maximum of 5 family members, or someone else you already know, with you. (6 persons total) Note! You decide who you take with you. Each participant must be signed to the leas each time they are with you. You can also invite  people who don't yet have a membership at our fitness center. Remember that you, as the tenant of the space, are responsible for the use of the space in accordance with the agreement. Our staff performs inspections and ensures compliance with the terms and conditions and that all participants are reported in accordance with our instructions.

We have opened our own on-duty number in case the door does not open for your booking. The on-duty number is 050 375 9059. NOTE! The number does not deal with membership or other issues. Before calling, please make sure you are there at the right time, as the door will open for the booking within 15 minutes of the start of the booking (eg booking 8: 00-9: 00, the door will open 8: 00-8: 15).

Our whole staff wishes you safe and great workout moments with the possibility of renting the center to yourself!

 

Instructions for using our new Booking System!

1 You can find the online booking system at this link: https://fitmalmi.kulkuriaccess.fi

2 Create an account to the booking system
Use the same personal information (name, address, e-mail, etc.) which you have registered as a customer of our fitness center. The password must always be capitalized.

3 After registration
Our staff will check that your membership is valid and the membership fees have been paid,. After this, your booking info will be linked to your customer information. Once connected, you will be able to log in to view the bookable hours and make reservations.

4  Choose a training day and time that suits you.
You can find the gym shifts for the lockdown time with the name Yksityistunti kuntosali. Green hour means, that no one has already booked the shift. When the hour is full, the shift appears in lilac. A red color on the calendar means the shift is in the past.

5 Problems with the system?
The most common problems with the booking system occur if you have multiple customer profiles in our system, or if you have registered as a customer with a different name than you have done the booking account. In this case, our staff will not be able to properly connect your booking account with your customer profile. -> Contact our staff by phone to complete the connection.

The password must always be capitalized! Wrong password is also a common error. The system will accept your password without the capital letter, but when you sign in with a mobile device, your device may automatically capitalize the first letter. When the capitalizing is incorrect, the system will not let you in. This is why its's easier for you to use a capitalized password.

 

 

 

 

aloitetaan tästä

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.