Kuntokeskusketjumme asiakkaana olet oikeutettu käyttämään Helt-palveluamme asiakkuustyypistäsi riippumatta.

Helt-palvelun käyttöoikeus on seuraavien keskusten asiakkailla:
Ole.Fit Kuntokeskukset:

Fit Hyrylä / Fit Haaga / Fit Ärrävaara / Fit Malminkartano / Fit Tervakoski / Fit Oitti

Hyvä Kunto Kuntokeskukset:
Fit Kunto Villatehdas / Fit Park Sveitsi / Keskustan Hyvä Kunto / Parantolan Hyvä Kunto / Jokelan Hyvä Kunto

Locomotion -kuntokeskus
 

Helt-striimauspalvelumme on keskitetty muutamaan ketjumme kuntokeskukseen:

Ole.Fit Kuntokeskusten striimauskeskittymä: Fit Hyrylä
Hyvä Kunto Kuntokeskuksien striimauskeskittymä: Fit Kunto Villatehdas
Ja uusin striimauskeskittymämme: Locomotion Riihimäki

Online-ryhmäliikuntamme ovat veloituksettomia kaikille asiakkaillemme toistaiseksi, jonka jälkeen online-ryhmäliikunta tulee kuulumaan vain asiakkaille, joilla on ryhmäliikunnan käyttöoikeus asiakkuudessaan.

Online-aikataulumme ajalle 3.5.-9.5.2021

Jäsenenämme saat käyttöösi lähes 80 ohjattua jumppaa viikossa! Sulkuajan Online-aikataulu on koostettu yhteistyössä Fit Kunnon, Locomotionin ja Fit Hyrylän kesken. Tervetuloa jumpalle Keski-Uudenmaan ja Kanta-Hämeen parhaimpien ohjaajien kanssa!

Näin otat etäpalvelut käyttöön:

1 Luo itsellesi tunnukset osoittessa myhelt.com

2 Pyydä käyttöoikeutta osoitteesta asiakaspalvelu.fitkunto@hyvakunto.com

3 Ilmoita pyynnössäsi sähköposti osoitteesi millä olet luonut tunnukset myhelt-kanavaan.

Fit Kunnon asiakaspalvelu lisää asiakkaillemme käyttöoikeudet mahdollisimman pian. Kun sinut on lisätty, saat vahvistusviestin, että onlinepalvelumme on rajattomassa käytössäsi.

Huom! Pääsiäisen pyhät vaikuttavat asiakaspalvelumme päivystysaikoihin.

Jotta Helt-palvelun käyttönotto olisi asiakkaillemme mahdollisimman helppoa ja vaivatonta, tutustuttehan etukäteen tämän linkin takana oleviin käyttöönottovideoihin. Aktiivisille asiakkaille Helt-palvelumme sisältyvät siis jäsenhintaan, joten maksutietoja ei tarvitse palveluun lisätä.

Mikäli sähköpostisi on vaihtunut tai et ole aiemmin antanut sitä meille, ilmoitathan käyttämäsi osoitteen oman toimipisteesi asiakaspalveluun, jotta saat Heltin palvelut käyttöösi ilman lisäveloituksia.

Helt-palvelu toimii sekä verkkoselaimella osoitteessa www.myhelt.com (Firefox/Chrome) että mobiililaitteilla Helt- sovelluksen kautta. Muistathan pitää sovelluksen aina ajan tasalla, jotta uusimmat päivitykset ja parannukset tulevat käyttöösi. Huomaathan, että myös verkon kuormitustaso, käyttämäsi verkon tyyppi ja laitteet vaikuttavat palvelukokemukseen.  Parhain toimivuus saavutetaan kiinteää verkkoa käyttämällä ja Firefox/Chrome-selaimella.

Luo siis tunnukset, pistä kanavamme seurantaan ja tutustu palvelun käyttöön!

Kanavamme Helt-palvelussa:

Locomotion Riihimäki: https://www.myhelt.com/channel/locomotion.riihimaki
Fit Kunto: https://www.myhelt.com/channel/fit.kunto
Fit Hyrylä: https://www.myhelt.com/channel/fit-hyryla

Reippaita kotitreenejä!

 

As a customer of our fitness center, you are entitled to use our Helt Online-service regardless of your customer type.

Helt Online-service is included to customers of the follwing centers:
Ole.Fit Centers:
-Fit Hyrylä
-Fit Haaga
-Fit Ärrävaara
-Fit Malminkartano
-Fit Tervakoski
-Fit Oitti

Hyvä Kunto Centers:
-Fit Kunto Villatehdas
-Fit Park Sveitsi
-Keskustan Hyvä Kunto
-Parantolan Hyvä Kunto
-Jokelan Hyvä Kunto

-Locomotion Riihimäki
 

Our Helt Online-service is centralized in a few fitness centers in our chain:

Ole.Fit Fitness Streaming Center: Fit Hyrylä

Hyvä Kunto Streaming Center: Fit Kunto Villatehdas

And our latest Streaming Center: Locomotion Riihimäki

Our online group exercises are free of charge for all our customers for the time being, after which the online group exercise will only belong to customers who have the right to use group exercise in their customer base.

In order to participate to online classes through Helt, you will need to create an account for the service. You can do it at www.myhelt.com or with the mobile App. Let us know the email you use when login and we will add access to our channels with the same email you use in the App / web.

In order to make the implementation of the Helt service as easy and hassle-free for our customers as possible, please look in advance the introduction videos here For active customers, our Helt services are included in the membership price, so there is no need to add payment information to the service.

If your e-mail has changed or you have not previously given it to us, please inform the customer service the address you are using in order to use Helt's services at no extra charge.

The Helt service works both on a web browser at www.myhelt.com (Firefox / Chrome) and on mobile devices via the Helt application. Please remember to keep the app up to date so that you have the latest updates and enhancements. Please note that the service experience also affects the network load level, the type of network you use, and the devices you use. For best performance, use a wired network and Firefox / Chrome.

So create IDs, track our channel and learn how to use the service!

Our channels in Helt:

Locomotion Riihimäki: https://www.myhelt.com/channel/locomotion.riihimaki
Fit Kunto: https://www.myhelt.com/channel/fit.kunto
Fit Hyrylä: https://www.myhelt.com/channel/fit-hyryla

 

 

Reippaita kotitreenejä!

Meidän kaikkien kuntokeskus

TUTUSTU VELOITUKSETTA

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.